Optymalizacja procesów produkcji: jak technologia pomaga redukować koszty w metalurgii?