Dotacje

2019-2020

Firma realizuje projekt pt. "Wprowadzenie do produkcji przez firmę Metikam-Stone Kulbida, Świderski sp.j. elementów stanowiących wynik prac B+R obejmujących opracowanie innowacyjnej stopy z przyssawką podnośnika próżniowego o zwiększonej wytrzymałości". Realizacja projektu ma na celu dywersyfikację działalności firmy, czego efektem będzie wprowadzenie do oferty nowych produktów stanowiących wynik realizowanych prac badawczo-rozwojowych. Odbiorcami wyrobów będą głównie firmy z branży metalowej i kamieniarskiej.Projekt obejmuje swoim zakresem:

 • zakup wycinarki laserowej
 • zarządzanie projektem


W przypadku uzyskania pozytywnych wyników badań i opracowania nowego rodzaju stopy z przyssawką dla naszych produktów przedsiębiorstwo będzie mogło produkować podnośniki próżniowe dużo lżejsze z jednoczesnym zachowaniem wysokiej wytrzymałości.

Całkowita wartość projektu: 3 981 510,00 PLN
Kwota wydatków kwalifikowalnych: 3 233 000,00 PLN
Kwota dofinansowania: 1 293 200 PLN

Inwestycja realizowana będzie w okresie od maja 2019 do kwietnia 2020 roku.

Projekt realizowany w ramach Działania 1.5 "Rozwój produktów i usług w MŚP"; Poddziałanie 1.5.1 "Rozwój produktów i usług w MŚP – konkursy horyzontalne", Schemat Schemat 1.5 B Wsparcie na inwestycje w zakresie wdrożenia wyników prac B+R w działalności przedsiębiorstw (np. uruchomienia masowej produkcji w przedsiębiorstwach) wynikających z Działania 1.2 (wdrożenie wyników prac B+R w działalności przedsiębiorstwa)

2018-2019

Projekt realizowany będzie przez firmę Metikam Świderski spółka jawna. Realizacja projektu ma na celu dywersyfikację działalności firmy, czego efektem będzie wprowadzenie do oferty nowych usług, opartych o innowacyjność usługową oraz procesową - hartowanie laserowe elementów nietypowych oraz obróbka małoseryjna. Odbiorcami usług będą firmy z branży metalowej.

Projekt obejmuje swoim zakresem:

 • zakup maszyny do hartowania laserowego
 • zakup tokarki

Całkowity koszt projektu: 4 920 000,00 PLN
Koszty kwalifikowane: 4 000 000,00 PLN.
Wartość dofinansowania: 1 600 000 PLN

Miejsce realizacji inwestycji znajduje się w miejscowości Żarów (powiat świdnicki).
Inwestycja realizowana w okresie od lipca 2018 do września 2019 roku.

Projekt realizowany w ramach Działania 1.5 "Rozwój produktów i usług w MŚP"; Poddziałanie 1.5.2 "Rozwój produktów i usług w MŚP – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014–2020

2018

Projekt polega na realizacji prac badawczo-rozwojowych, w ramach których zlecone są do wykonania następujące testy:

 • Zbadanie możliwości zastosowania w podnośnikach takich materiałów jak: aluminium, aluminium lotnicze o dużo większej wytrzymałości, carbon
 • Sprawdzenie materiałów pod kątem szczelności układu podciśnienia
 • Sprawdzenie wytrzymałościowe zastosowanych materiałówZakres prac będzie obejmował:

 • Wstępne próby zgrzewania
 • Dobór parametrów technologicznych
 • Badania metalograficzne (badania makroskopowe)
 • Badania własności mechanicznych: badania wytrzymałości na rozciąganie, zrywanie
 • Opracowanie raportu z realizacji projektu.


W przypadku uzyskania pozytywnych wyników badań i opracowania nowego rodzaju stopy z przyssawką dla naszych produktów przedsiębiorstwo będzie mogło produkować podnośniki próżniowe dużo lżejsze z jednoczesnym zachowaniem wysokiej wytrzymałości.

Całkowita wartość projektu: 100 860 PLN
Kwota wydatków kwalifikowalnych: 82 000 PLN
Kwota dofinansowania: 73 800 PLN

Projekt realizowany w ramach Działania 1.2C "Dolnośląski Bon na Innowacje" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

2016

Projekt polega na wdrożeniu do produkcji innowacyjnej konstrukcji wykonanej z aluminium lotniczego, charakteryzującej się wieloma właściwościami i służącej do podnoszenia oraz przemieszczania przedmiotów o ciężarze max. 1500 kg lub 1000 kg, w dwóch wersjach produktowych: z szyną 4 lub 5 metrową.

Do produkcji wyżej opisanej konstrukcji wymagany jest specjalistyczny sprzęt wykorzystujący technologię laserową, który zostanie zakupiony w ramach realizacji niniejszego projektu. Urządzenia tnące za pomocą lasera mają zalety w dziedzinie obróbki najróżniejszych rodzajów blach, zarówno cienkich, jak i grubych, dzięki czemu maszyna może być wykorzystywana do produkcji różnorodnych elementów i doskonale nada się do produkcji innowacyjnej konstrukcji z aluminium lotniczego.

Dzięki realizacji przedstawionego do dofinansowania projektu firma zdywersyfikuje dotychczasową ofertę, co przełoży się bezpośrednio na wzrost liczby klientów, a co za tym idzie wzrost sprzedaży i przychodów.

Celem głównym projektu jest wdrożenie do produkcji innowacyjnego wyrobu (wprowadzenie na rynek innowacji produktowej i procesowej) i zwiększenie konkurencyjności i wzrostu przychodów Wnioskodawcy w wyniku zrealizowania inwestycji.

Cel ten zaś zostanie osiągnięty poprzez realizacje celów szczegółowych, takich jak:

 • zakupienie specjalistycznego sprzętu wykorzystującego technologię laserową w liczbie 1 szt.
 • objęcie wsparciem i otrzymanie dotacji przez spółkę Metikam-Stone w celu wprowadzenia na rynek nowego produktu
 • zatrudnienie nowego pracownika, zajmującego się obsługą zakupionej maszyny w liczbie 1 EPC

Całkowita wartość projektu: 2 591 696,78 PLN
Kwota wydatków kwalifikowalnych: 1 962 613,30 PLN
Kwota dofinansowania: 824 101,33 PLN

Projekt realizowany w ramach Działania 1.5 "Rozwój produktów i usług w MŚP"; Poddziałanie 1.5.1 "Rozwój produktów i usług w MŚP – konkursy horyzontalne", Schemat 1.5.1.A "Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014–2020."